Naslovna

  • Edukacije
  • Stručnost
  • Inovacije
  • Razmjena ideja
  • Razmjena znanja
  • Umrežavanje

Kontakt

info@complianceassociation.hr

CCA_Compliance_HUZUP

HUZUP - CCA

Prava i obveze članova

Raditi na jačanju i čuvanju ugleda Udruge

Sudjelovati u aktivnostima Udruge

Izvršavati preuzete obveze i plaćati članarinu

Poštivati Statut i druge akte Udruge

Biti birani u tijela i radne skupine Udruge

Predstavljati Udrugu i birati tijela Udruge

CCA_Compliance_HUZUP_1

HUZUP - CCA

Djelatnosti Kojima Udruga Ostvaruje Ciljeve Su:

Edukacija i usavršavanje

Edukacija i stručno usavršavanje članova stručnjaka koji se bave etikom i usklađenosti poslovanja.

Umrežavanje

Suradnja stručnjaka za etiku i usklađenost razmjenom iskustava i informacija.

Mišljenja

Davanje stručnih mišljenja.

Eventi

Organizacija stručnih događanja i skupova.

Suradnja

Suradnja s pravnim osobama, obrazovnim ustanovama i drugim udrugama koje se bave etikom i usklađenošću.

PROMIČEMO USKLAĐENOST I ETIČNOST

Doprinosimo razvoju usklađenosti
u svakodnevnom poslovanju

CCA - HUZUP

Želite postati član Hrvatske Udruge Za Usklađenost Poslovanja?