Parser Compliance

Compliance i etika u farmaceutskoj industriji

147 147 osoba je vidjelo ovaj događaj.

Nakon brojnih edukacija koje smo održali u području usklađenosti i etičnosti poslovanja, organiziramo novu specijaliziranu edukaciju za pravnike, compliance officer-e, odvjetnike te osobe koji rade unutar marketinških odjela i odjela prodaje u farmaceutskoj industriji.

Takva industrija, koja je znatno regulirana, ima svojih specifičnosti te je edukacija na praktičan način objašnjava elemente programa etike i usklađenosti, važeće kodekse ponašanja, pravila kod donacija, poklona, sponzorstava i organizacije raznih događanja.

SADRŽAJ EDUKACIJE

 • Osnove programa etike i usklađenosti
 • · Edukacija zaposlenika
 • · Uvođenje mjera protiv korupcije
 • · Sukob interesa
 • · Kodeksi ponašanja
 • · Etičke dileme
 • · Pravila o donacijama, poklonima i sponzorstvima
 • · Organizacija promotivnih događanja i konferencija
 • · Interni akti, procedure, upute
 • · Primjeri iz prakse
 • · Odgovori na pitanja polaznika

U cijenu su uključeni svi materijali s edukacije, osvježenja u pauzi, korisna literatura, potvrde o stručnom usavršavanju te nacrti pravilnika o funkciji praćenja usklađenosti, operativnog plana usklađenosti i operativnog izvješća te excel matrica za procjenu rizika usklađenosti poslovanja, sve u elektroničkom obliku.

Predavač: Jadranka Berković

Cijena: 290,00 EUR / 2.185,00 + PDV

Za prijavu na ovaj događaj posjetite sljedeći URL: https://parser.hr/edukacije/farma-compliance →

 

Vrijeme Održavanja

15.11.2023. 10:00 do
15.11.2023. 14:30

Podijelite Događaj