Naša članica, tvrtka ZIH (www.zih.hr), uputila je inicijativu da naša udruga bude suizdavač knjige „Upravljanje usklađenostima“ (radni naslov). Predsjedništvo CCA je razmotrilo ovu inicijativu i zaključilo slijedeće:

ZIH je već objavio E-priručnik na ovu temu, dostupan na njihovim Web stranicama, uz prijavu na sljedećoj poveznici. Također, ZIH je na Linkedin-u objavio i 10 članaka na istu temu, dostupnih putem sljedeće poveznice.

Kroz ove, a i druge aktivnosti ZIH-a u implementaciji niza sustava upravljanja temeljenih na ISO i dr. normama i pratećim edukacijama, a i temeljem mišljenja drugih kolegica i kolega, nastala je ideja da postojeći Priručnik ZIH-a preraste u knjigu dodatnim doprinosima drugih koautora koji žele sudjelovati u ovom poduhvatu.

CCA i ZIH mišljenja su da  se postojeći sadržaj Priručnika proširi dodatnim sadržajima zainteresiranih potencijalnih koautora na način:

  • da se prodube postojeća poglavlja i / ili da se otvore nova radnog naziva „Iskustva iz prakse i prijedlozi poboljšanja“, u kojem je moguće dati slobodne tekstove vezane za pojedine djelatnosti (financijsku industriju, farmaceutiku, telekomunikacije, revizijske aktivnosti …), analize slučajeva i sl.,
  • konačni sadržaj ne bi smio biti niz nabacanih i međusobno nepovezanih tema, već bi morao činiti jednu logičnu cjelinu,
  • ovaj poziv nije ograničen samo na potencijalne autore ih Hrvatske, poželjni su i koautori iz regije.

Ova knjiga bila bi namijenjena, ne samo stručnjacima iz upravljanja usklađenostima, ili onima koji bi to željeli postati, već i članovima poslovodstva, zainteresiranim studentima i svima koje ovo područje zanima.

Izdavači ove knjige bili bi CCA i ZIH, ali i mogući drugi zainteresirani partneri. ZIH nudi mogućnost da financira troškove tiskanja ove knjige.

Pozivaju se sve zainteresirane osobe da se zbog dodatnih informacija jave na predsjednistvo@complianceassociation.hr ili ZIH ( zkrakar@zih.hr).