Sukob interesa

Kad pogledam unazad, kroz cijelu moju poslovnu karijeru protezao se pojam sukoba interesa. Pojam koji, kao i mnogi drugi, vrlo često nisam razumjela, nisam znala što s njim i kako ga tumačiti.

S ulaskom u compliance svijet taj pojam postaje sve značajniji, međutim i dalje vrlo maglovitog značenja, a tumačenja raznih funkcija koja su se bavila njime bila su nedorečena, nekad vrlo filozofska, nekada vrlo površna.

Promijenila sam poslovne sektore, industrije, međutim nerazumijevanje, a potom posljedično i strah i dalje postoje kod mojih suradnika.

Budući sam uvijek smatrala kako je pojmovima i situacijama u poslu uvijek potrebno pristupiti na jednostavan način i objasniti ih tako da te i onaj tko ne razumije baš ništa na kraju može shvatiti, veliki dio svog poslovnog vremena posvetila sam se izučavanju, tumačenju i naglašavanju važnosti upravljanja sukobom interesa.

Dakle, znamo li uopće na što mislimo kad kažemo sukob interesa?

Možda najjednostavnije objašnjeno, sukob interesa je situacija kada jedna osoba ima neke profesionalne ili osobne obveze, odnosno profesionalne ili osobne interese koji mu otežavaju djelotvorno obavljanje poslovne funkcije i ugrožavaju njegovu objektivnost ili mogu stvoriti dojam da je njegova objektivnost ugrožena.

Vrlo je važno naglasiti da je sukob interesa SITUACIJA, a ne PONAŠANJE, u kojoj neki pojedinac na odgovornom položaju (ili član njegove uže obitelji), ima istovremeno međusobno konkurentne, profesionalne i osobne interese.

Sa sukobom interesa se možemo susresti i u situaciji kada je razlika između individualnih i profesionalnih obveza takva da neovisni promatrač može postaviti opravdano pitanje jesu li profesionalni rad i odluke dotične osobe vođene osobnim interesima.

Temelji interesa mogu biti:

  1. Financijski (opipljivi) – novac, dobivanje nekog posla, imovina/vlasništvo
  2. Nefinancijski (neopipljivi) – uspjeh na profesionalnom planu, osobno zadovoljstvo, psihološko stanje

U teorijskom smislu razlikujemo:

STVARNI sukob interesa: kada pojedinac zna da svojim aktivnostima može i dodatno ostvariti privatni interes, a na štetu interesa organizacije – to i učini.

PRIVIDNI sukob interesa: situacija u kojoj se čini da bi privatni interesi mogli na neprikladan način utjecati na obavljanje dužnosti; kada se relativno dobro informiranoj osobi, na temelju zdravog prosuđivanja, učini da je netko od kolega u stvarnom sukobu interesa

POTENCIJALNI sukob interesa: kada postoji neki privatni interes koji može utjecati na vršenje dužnosti, no osoba još ništa nije počinila po tom pitanju

Teoriji bi mogli dodati i činjenicu da u Republici Hrvatskoj postoji važeći Zakon o sprječavanju sukoba interesa, ali da je sadržajno najviše usmjeren prepoznavanju i upravljanju sukobom interesa u javnom sektoru.

Određene životne situacije i okolnosti koje se opisuju kao sukob interesa, a to su one iz kojih proizlazi njihova mogućnost utjecaja na nepristranost dužnosnika u obnašanju javne dužnosti, same po sebi ne predstavljaju protupravno stanje. Stupanjem na dužnost ne mogu nestati sve poveznice određenog dužnosnika sa pojedinim osobama, poslovnim subjektima, interesnim zajednicama, i drugim situacijama koje čine dio njegovog životnog puta i identiteta. Sukob interesa postaje povreda odredbi Zakona o sprječavanju sukoba interesa, a time i predmet pokretanja i vođenja postupka protiv dužnosnika od strane Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa, onda kada je dužnosnik propustio uočiti da se nalazi u konfliktnim ulogama odlučivanja, ili kada je propustio uočiti postojanje nekih drugih razloga iz kojih proizlazi sukob između njegovih osobnih, odnosno privatnih i javnih interesa te kada je slijedom navedenog dužnosnik propustio na primjeren način razriješiti ili upravljati situacijom sukoba interesa u kojoj se našao.

Sa sukobom interesa lako možemo povezati moralno odnosno nemoralno djelovanje te odgovorno, odnosno neodgovorno ponašanje.

Kad bi se malo odmaknuli od teorije i pokušali to čim jednostavnije prikazati u praksi izgledalo bi otprilike ovako.

SUKOB INTERESA vs. SUKOB ODGOVORNOSTI

  • Odlučila sam otići na odbojkašku utakmicu svoje kćeri i pritom svjesno propustiti obvezu prema instituciji, društvu, ustanovi u kojoj radim (održati unaprijed dogovoreno predavanje, predati projekt na vrijeme i sl)
  • Budući imam položen ispit za odbojkaškog suca i sudila sam nekoliko utakmica, nazvat ću delegata utakmice koju igra moja kćer (budući smo dobri prijatelji) i dogovoriti s njim da ja sudim tu utakmicu. Važno mi je da njena ekipa pobijedi, ona odigra fantastično i da osvoje prvenstvo

Primjeri nemoralnog djelovanja u poslovanju

Sukob interesa: kum mi je vlasnik društva koje prodaje proizvode koje moje društvo stavlja na tržište u RH. Nazvat ću ga i dogovoriti da prikaže povećanu potražnju za tim proizvodima kako bi se povećala distribucija i prodaja, a samim time utjecalo na moj bonus kao prodajnog predstavnika. Dio bonusa podijelit ću s njim.

Poštenje, iskrenost, komunikacija: namjerno iznošenje neistinitih tvrdnji o proizvodu, stavljanje na tržište kozmetičkih proizvoda s prikrivenim sastojcima koji su lošeg utjecaja na ljudsko zdravlje, lažno ili nepotpuno reklamiranje

Poslovni odnosi: odavanje poslovnih tajni

Neuspješno utvrđivanje i nadziranje sukoba interesa te upravljanje njime može ugroziti postupak donošenja odluka i cjelokupni proces dobrog upravljanja te dovesti do narušavanja ugleda, a u nekim slučajevima i novčane kazne.

Kako se ovaj tekst ne bi pretvorio u jednodnevnu edukaciju o upravljanju sukobom interesa jer primjera je nebrojeno mnogo i situacija o kojima je moguće raspravljati je još toliko, uzet ću si za pravo iz svega izvući sljedeći zaključak.

Sukob interesa je situacija, pojava koja se nalazi svuda oko nas.

Ako radite u društvu, kompaniji, instituciji, ustanovi koja još nije uspostavila sustav prepoznavanja i upravljanja sukobom interesa, neka vas ovaj, a i mnogi drugi tekstovi do kojih možete doći jednostavnom Google pretragom potaknu da pokrenete priču i inicijativu da se ovaj dio sustava upravljanja uredi i u vašem okruženju.

Budite project manager na koji dan i učinite vrlo dobru stvar za vašu poslovnu zajednicu.

U slučaju da sustav već postoji, budite transparentni i svesrdno zagovarajte transparentnost u prijavljivanju situacija koje mogu predstavljati sukob interesa.

Sukob interesa kao takav nije problem, ali ne znanje i ne postojanje svijesti o situaciji koja predstavlja sukob interesa može biti  i jeste problem.

Sve dok znamo za okolnosti koje mogu predstavljati sukob interesa, možemo njima uspješno upravljati i na taj način osigurati da je sustav upravljanja u našem poslovnom okruženju efikasan, a poslovanje uspješno.

Autor: Aleksandra Mrkonjić Bosak