U današnjem digitalnom dobu, fintech tvrtke igraju sve važniju ulogu u financijskom sektoru. One nude inovativna rješenja koja mijenjaju način na koji se ljudi bave financijama. Međutim, kao i sve ostale tvrtke u financijskom sektoru, fintech tvrtke su podložne regulatornom nadzoru. To znači da moraju provoditi određene prakse i postupke kako bi se osiguralo da posluju u skladu s propisima.

Compliance u fintechu odnosi se na usklađivanje poslovanja s regulatornim zahtjevima i standardima. To uključuje usklađivanje s propisima u vezi s borbu protiv pranja novca i financiranja terorizma, zaštitom osobnih podataka, zaštitom potrošača, regulacijom elektroničkog novca i drugim propisima koji su važni za fintech tvrtke.

Budući da fintech tvrtke rade u digitalnom okruženju, one su izložene različitim sigurnosnim prijetnjama. Stoga je važno da imaju čvrste sigurnosne protokole kako bi se osigurala sigurnost podataka. To uključuje upotrebu enkripcije podataka, identifikaciju i provjeru korisnika, zaštitu od računalnih virusa i drugih zlonamjernih programa.

Usklađenost sa zakonskim propisima može se činiti kao dodatni trošak, ali je to neophodan dio poslovanja. Ako fintech tvrtka ne bude usklađena s regulatornim zahtjevima, to može dovesti do financijskih kazni, gubitka povjerenja kupaca i posljedičnog gubitka poslovanja.

Stoga je važno da fintech tvrtke provode redovite procjene rizika kako bi se identificirale potencijalne neusklađenosti i poduzele potrebne korake za njihovo rješavanje.

Uz to, fintech tvrtke trebaju imati odgovornu osobu koja je zadužena za compliance. Ta osoba treba biti upoznata sa svim regulatornim zahtjevima i standardima, pratiti promjene u zakonodavstvu i provoditi potrebne promjene u poslovanju kako bi se osigurala usklađenost. Osim toga, trebala bi biti sposobna educirati ostatak tima o regulatornim zahtjevima i standardima te osigurati da se svi pridržavaju istih.

Ukratko, compliance je ključan dio poslovanja fintech tvrtki. Fintech tvrtke moraju biti usklađene s regulatornim zahtjevima kako bi se osigurala zakonitost i integritet njihovog poslovanja te kako bi se osiguralo povjerenje kupaca i investitora. Kao što je već spomenuto, neusklađenost može dovesti do financijskih kazni i gubitka povjerenja kupaca, što može u konačnici rezultirati gubitkom poslovanja.

Stoga, fintech tvrtke trebaju uložiti napore u usklađivanje s regulatornim zahtjevima. To uključuje provođenje redovitih procjena rizika, uspostavljanje čvrstih sigurnosnih protokola i imenovanje odgovorne osobe za compliance. Uz to, potrebno je pratiti promjene u zakonodavstvu i provoditi potrebne promjene u poslovanju kako bi se osigurala usklađenost.

U zaključku, compliance je važan za fintech tvrtke kako bi osigurale zakonitost i integritet svog poslovanja, zaštitile svoje kupce i investitore te održale svoju konkurentnost na tržištu. Iako može biti skup, neusklađenost s regulatornim zahtjevima može biti još skuplja i štetna za poslovanje fintech tvrtke. Stoga, ulaganje u compliance je ulaganje u dugoročni uspjeh fintech tvrtke.

Autor:ChatGpt