Pravila privatnosti

Datum stupanja na snagu: 20.10.2021.

 1. Voditelj obrade osobnih podataka

Hrvatska udruga za usklađenost poslovanja (CCA), kao voditelj obrade, ovim Pravilima privatnosti (Pravila privatnosti) objašnjava obrade osobnih podataka i poštovanje obveza iz Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju

Obrađujemo vaše osobne podatke, tj. podatke pomoću kojih je identitet utvrđen ili se može utvrditi, posebice pomoću identifikatora kao što su ime, prezime, akademska titula, OIB, datum rođenja, adresa, titula zvanja, telefon, e-mail, fotografija, podaci o lokaciji, IP adresa i sl. u sljedećim slučajevima kada:

 • koristite obrazac za prijavu za sudjelovanje na određenom događanju koje organiziramo,
 • ispunjavate obrazac za članstvo,
 • ispunjavate narudžbenicu, kupite naš proizvod, naručite uslugu ili sudjelujete na našem događanju,
 • izvršite prijavu na naš newsletter/novosti,
 • koristite naš kontakt obrazac,
 • nas kontaktirate ili se povežete s nama putem društvenih mreža,
 • fotografiramo/snimamo događanja i aktivnosti koje organiziramo.

Sukladno Zakonu o udrugama, CCA mora voditi, kao pravnu obvezu popis članova udruge koji sadržava obavezne podatke: ime, prezime, OIB, datum rođenja, kategorija članstva. Uz navedene podatke obrađujemo i kontaktne podatke članova udruge kako bismo ih kontaktirali u vezi s članarinom te aktivnostima udruge.

Popis članova udruge je javno objavljen na internetskim stranicama udruge, u skladu s odredbama članstva/Statuta udruge. Za fizičke osobe se ne objavljuju javno podaci o datumu rođenja i OIB. Ako pojedini član ne želi biti objavljen na internetskim, samo je potrebno da pisanim putem o tome obavijesti udrugu.

Nećemo prikupljati vaše osobne podatke ako nam ih ne dajete dobrovoljno. Od ovoga su izuzeti određeni osobni podaci prikupljeni putem informacijskih sustava i programa koji se koriste za rad internetske stranice, a čiji je prijenos nužan za korištenje internetskih komunikacijskih protokola (npr. IP adrese kod izvršenja prijave), te njihov opseg neće biti širi nego što je potrebno za sudjelovanje u određenim aktivnostima.

3. Newsletter

Naš newsletter šaljemo, temeljem privole, osobama koje su prijavljene za primanje naših novosti. Temeljem legitimnog interesa newsletter šaljemo našim članovima, kupcima i suradnicima.

Svaki član CCA prima od trenutka učlanjenja naš newsletter za kontakt osobe koje su navedene u prijavi za članstvo. Svakom primatelju newslettera je omogućeno jednostavno i brzo odjavljivanje jednim klikom za odjavu koji sadrži svaki newsletter. E-mail adrese koje su odjavljene, čuvamo 5 godina koliko je opći zastarni rok po hrvatskom pravu u listi odjavljenih primatelja temeljem legitimnog interesa (radi dokazivanja činjenica i radi sprječavanja ponovnog slanja odjavljenim primateljima). Prikupljamo statističke podatke vezane za otvaranje e-mailova i klikove na URL kako bi se nadziralo i poboljšalo slanje e-mailova te analizirala zainteresiranost za određeni sadržaj.

Podaci se čuvaju dok osoba ne povuče suglasnost, dok ne dobijemo podatke da određene osoba više ne prima naše e-mailove na određenu e-mail adresu ili dok ne prigovori našem kontaktiranju temeljem legitimnog interesa.

Imate pravo u bilo kojem trenutku povući svoju privolu bez negativnih posljedica. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade do trenutaka povlačenja privole.

Imate pravo prigovoriti našem legitimnom interesu da Vas kontaktiramo u svrhu izravnog marketinga te Vas u tom slučaju više nećemo kontaktirati u navedenu svrhu.

4. Društvene mreže

Prikupljamo prikupljaju osobne podatke o svojim kontaktima na društvenim mrežama (LinkedIn) te o reakcijama na naše objave na društvenim mrežama.

5. Svrhe, pravni temelj obrade

Svrhe u koje obrađujemo Vaše osobne podatke uključuju:

 • Poduzimanje koraka po vašem zahtjevu (npr. odgovaranje na vaša pitanja i komentare, ispunjavanje vaših zahtjeva, slanje prijavnice ili ponude, zaprimanje ponude);
 • Aktivnosti i članstvo u CCA (vođenje evidencije u skladu sa Zakonom o udrugama, koja uključuje ime, prezime, OIB, adresu, datum rođenja, kategorija članstva, vođenje evidencija o članovima odbora, održanim sastancima i skupštinama i sl.);
 • Izvršavanje ugovora kojem ste ugovorna strana ili poduzimanje predugovornih radnji (npr. postupanje po vašoj prijavi za određeno događanje ili oglašavanje, pružanje određene usluge, sklapanje ugovora o donaciji ili sponzorstvu);
 • Istraživanje sumnje na prijevaru, uznemiravanje, fizičku prijetnju ili druga kršenja našeg Statuta zakona, pravila ili propisa, ili prava trećih strana; ili istraživanje bilo kakvog ponašanja koje smatramo ili za koje sumnjamo da je neprikladno;
 • Pridržavanje zakonske obveze kojoj podliježemo (npr. za otkrivanja koja su propisana zakonom, propisom ili sudskim nalogom) te obveza koje smo su navedene u zakonu i našem statutu (npr. mjere za sprječavanje sukoba interesa);
 • Fotografiranje/snimanje sudionika na događanjima koje organiziramo, temeljem privole ili legitimnog interesa sudionika, u svrhu promocije događanja.
 • Za potrebe pravnih postupaka ili u vezi s njima: ostvarenje ili zaštitu zakonskih prava;

Davanje osobnih podataka za gore navedene svrhe je dobrovoljno, ali bilo kakvo odbijanje davanja takvih podataka može onemogućiti CCA da sklopi ugovor s vama, da odgovori na vaše zahtjeve, da vam pruži usluge, da zaprimi i obradi vašu prijavu za određeno događanje i da se pridržava pravnih obveza kojima podliježe.

6. Primatelji

Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni, u uskoj vezi s gore navedenim svrhama:

 • subjektima potrebnima za izvršavanje narudžbe, prijave za događanje, isporuke paketa, slanje pošte i e-maila, uklanjanje ponavljajućih informacija s popisa primatelja usluga, fotografiranje događanja, obradu plaćanja kreditnim i debitnim karticama i pružanje korisničkih usluga, koji obično obrađuju osobne podatke u ime CCA kao izvršitelji obrade;
 • subjektima koji održavaju naše informatičke sustave (izvršitelji obrade),
 • osobama ovlaštenima od CCA za obradu osobnih podataka;
 • službama za provođenje zakona i tijelima javne vlasti kada to zahtijeva mjerodavno pravo ili u dobroj vjeri;
 • pravnim i financijskim savjetnicima CCA u slučaju potrebe prosljeđivanja podataka radi pravnih, poreznih i revizorskih postupaka,
 • poslovnim partnerima za njihove potrebe samo u skladu s odgovarajućim zakonskim osnovama.

7. Čuvanje podataka

CCA će obrađivati Vaše osobne podatke samo za vrijeme potrebno za postizanje svrha opisanih u odjeljku 5. kada je vrijeme čuvanja određeno zakonom, CCA će čuvati osobne podatke za vrijeme koje taj zakon određuje odnosno dopušta.

8. Vaša prava

Vaša prava navodimo kako slijedi:

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“) – imate pravo ishoditi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose, a mi imamo obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako je ispunjen jedan od sljedećih uvjeta:

a) osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

b) povukli ste privolu na kojoj se obrada temelji, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,

c) uložili ste prigovor na obradu, a legitimni razlozi za realizaciju prava na brisanje imaju veću težinu od legitimnog interesa CCA za obradu i/ili čuvanje osobnih podataka,

d) osobni podaci nezakonito su obrađeni,

e) osobni podaci moraju se brisati radi poštovanja pravne obveze.

Pravo na pristup podacima – imate pravo dobiti potvrdu obrađuju li se Vaši osobni podaci te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i svrsi obrade, kategorijama podataka, potencijalnim primateljima kojima će osobni podaci biti otkriveni, i sl.

Pravo na ispravak – imate pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi ispravak netočnih osobnih podataka.

Pravo na prigovor – imate pravo na temelju svoje posebne situacije uložiti prigovor na obradu osobnih podataka.

Pravo na ograničenje obrade – imate pravo od nas tražiti ograničenje obrade u slučaju da:

(a) osporavate točnost osobnih podataka, na razdoblje kojim nam se omogućuje provjera točnosti osobnih podataka,

(b) je obrada nezakonita i protivite se brisanju osobnih podataka te umjesto toga tražite ograničenje njihove uporabe,

(c) ako više ne trebamo osobne podatke za potrebe obrade, ali ih tražite radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva, ili

(d) ako ste uložili prigovor na obradu očekujući potvrdu nadilaze li naši legitimni razlozi razloge ispitanika.

Uz navedeno, imate pravo podnijeti pritužbu nadležnom nadzornom tijelu (u Republici Hrvatskoj – Agenciji za zaštitu osobnih podataka).

9. Poveznice na druge stranice

Stranica može sadržavati poveznice na druge internetske stranice koje nisu u vlasništvu, upravljane ili održavane od strane CCA. Kada napustite Stranicu, trebate primijetiti i pročitati uvjete i pravila privatnosti svake internetske stranice koju posjećujete. Također, trebali biste samostalno procijeniti autentičnost bilo koje internetske stranice koja se doima ili tvrdi da je jedna od naših stranica (uključujući one povezane putem e-maila). Unatoč svim poveznicama koje bi mogle postojati na Stranici, osim ako nije drugačije navedeno, ne kontroliramo, ne preporučujemo, ne podržavamo te nismo povezani s ovim internetskim stranicama ili njihovim sadržajem, proizvodima, uslugama ili pravilima privatnosti.

10. Sigurnosne prakse

Sigurnost osobnih podataka iznimno nam je važna, stoga smo postavili odgovarajuće fizičke, elektroničke i upravljačke postupke kako bismo zaštitili podatke koje prikupljamo. Uzimajući u obzir stanje tehnike, troškove provedbe i prirodu, opseg, kontekst i svrhe obrade, kao i različite vjerojatnosti i ozbiljnosti rizika za prava i slobode fizičkih osoba, pobrinut ćemo se oko provedbe odgovarajućih tehničkih i organizacijskih mjera kako bi se osigurala razina sigurnosti koja odgovara riziku, kao što je slučajno ili nezakonito uništenje, gubitak, promjena, neovlašteno otkrivanje ili pristup osobnih podacima koji se prenose, pohranjuju ili na drugi način obrađuju te nezakonita obrada.

11. Mjerodavno pravo/jurisdikcija

Za sva pitanja koja se odnose ova Pravila privatnosti mjerodavno je hrvatsko pravo. Suglasni ste da su u vezi s postupkom koji se odnosi na stranicu i ova Pravila privatnosti isključivo mjesno nadležni sudovi u Republici Hrvatskoj. Ne jamčimo niti impliciramo da su stranice ili sadržaj/materijali na stranicama prikladni za upotrebu izvan Republike Hrvatske. Informacije navedene na stranicama koje se odnose na bilo koje usluge ili proizvode primjenjive su samo Republici Hrvatskoj te ti proizvodi i usluge možda nisu dostupni na svim lokacijama.

12. Prijenos imovine

Tijekom svog poslovanja možemo prodati ili kupiti imovinu. Ako neki drugi subjekt stekne većinsko vlasništvo u CCA, osobni podaci koje smo prikupili o korisnicima mogu se prenijeti na taj subjekt. Također, ako je protiv nas pokrenut bilo kakav postupak likvidacije, takvi se podaci mogu smatrati našom imovinom i mogu se prodati ili prenijeti trećim stranama.

13. Salvatorna klauzula

Ako bilo koja odredba ovih Pravila privatnosti bude smatrana ili proglašena nevažećom, nezakonitom ili neprovedivom iz bilo kojeg razloga od strane bilo kojeg zakona ili javne politike, takva se odredba ne primjenjuje u onoj mjeri u kojoj je nevažeća ili neprovediva, a ostale odredbe se nastavljaju primjenjivati s punim pravnim učinkom.

14. Promjene i ažuriranja naših Pravila privatnosti

CCA pridržava pravo izmjene ili ažuriranja ovih Pravila privatnosti. Molimo vas da s vremena na vrijeme provjerite sve izmjene ili ažuriranja naših Pravila privatnosti, koja će biti objavljena ovdje i pokazivat će ažurirani datum stupanja na snagu na prvoj stranici Pravila privatnosti.

15. Kontakt informacije

Ako imate bilo kakvih pitanja u vezi s Pravilima privatnosti, možete nas kontaktirati putem e-maila info@complianceassociation.hr.