Razvoj tehnologija omogućio je izradu odgovarajućih alata koji će olakšati posao svim onima koje se bave usklađenošću u svakodnevnom poslovanju. Udruga će svojim radom sudjelovati u izradi RegTech aplikacija i ostalih alata, a sve s ciljem unapređenja usklađenosti.

Želite surađivati s nama i razvijati alate koji će olakšati praćenje usklađenosti?