Ključna uloga tehnologije u modernoj borbi protiv pranja novca (AML)

Ovaj članak istražuje ključnu ulogu tehnologije u poboljšanju prakse sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma (dalje u tekstu: AML), s posebnim naglaskom na njene prednosti, ograničenja i pojavu rješenja za regulatornu tehnologiju (RegTech). Sprečavanje pranja novca (AML) igra ključnu ulogu u očuvanju integriteta financijskog sustava, suzbijanju kriminalnih aktivnosti te zaštiti nacionalne sigurnosti i legitimnih poslovnih subjekata. U proteklim godinama, sektor AML-a prošao je kroz brze promjene, pri čemu se procjenjuje da iznos pranja novca čini između 2% i 5% globalnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Regulatorna tijela diljem svijeta sve više prepoznaju potencijal tehnologije u jačanju preventivnih mjera protiv financijskog kriminala.

Stvaranje snažnog okvira AML-a ključno je za očuvanje integriteta financijskog sustava jer on sprečava nezakoniti prijenos sredstava kroz legitimne kanale. Ujedno, AML mjere direktno doprinose suzbijanju različitih oblika kriminala, uključujući pranje novca, financiranje terorizma i prijevaru.

Efikasne AML mjere također igraju presudnu ulogu u zaštiti nacionalne sigurnosti jer  onemogućuju financiranje kriminalnih i terorističkih aktivnosti putem financijskih mreža.  Također, AML štiti legitimne poslovne subjekte sprječavajući nelojalnu konkurenciju i očajavajući povjerenje na financijskim tržištima.

Unutar Europske unije (EU), borba protiv pranja novca (AML) postaje sve značajnija tema, usmjeravajući napore prema jačanju integriteta financijskog sustava, suzbijanju kriminalnih aktivnosti i osiguranju nacionalne sigurnosti. Ključne inicijative uključuju osnivanje Agencije za borbu protiv pranja novca (AMLA) do 2024. godine, koja će imati ključnu ulogu u centralizaciji nadzora nad AML mjerama u EU. Pored toga, radi se na izgradnji sveobuhvatnog ekosustava koji obuhvaća javni i privatni sektor, s ciljem poboljšanja suradnje u borbi protiv pranja novca. Također, planira se uspostava centara izvrsnosti kako bi se unaprijedilo znanje i stručnost u području AML-a unutar EU-a.

Ubrzane promjene u sektoru AML-a zahtijevaju neprestanu prilagodbu i unapređenje stručnjaka za usklađivanje. Integracija tehnologije, poput umjetne inteligencije (AI) i strojnog učenja (ML), omogućava analizu velikih količina podataka, prepoznavanje uzoraka i otkrivanje novih prijetnji. Da bi se iskoristile prednosti tehnologije u AML-u, stručnjaci moraju kontinuirano ažurirati svoje vještine i pratiti regulatorne promjene. 

Suradnja između stručnjaka iz različitih sektora AML-a i dijeljenje najboljih praksi putem stvaranje mreže unutar zajednice AML-a ključni su koraci za poboljšanje usklađivanja i suočavanje s izazovima koji se pojavljuju. Osim toga, redovito testiranje sustava, osiguranje kvalitete podataka i dosljedan pristup podacima ključni su za održavanje učinkovitosti AML mjera. Iako postoje izazovi, upotreba tehnologije u AML-u donosi mnoge prednosti i postaje neizostavan element u suvremenom okruženju borbe protiv financijskog kriminala. Neprestana prilagodba i suradnja stručnjaka ključni su za uspješno suočavanje s tim izazovima i ostvarivanje ciljeva AML-a.

Autro: Ranka Stupar