Važnost internih akata

U današnjem poslovnom svijetu, usklađenost u svakodnevnom poslovanju važnije je nego ikada prije. Društva se moraju pridržavati različitih zakona i propisa, uključujući one koji se odnose na suzbijanje korupcije, zaštitu podataka, zaštitu okoliša te mnoge druge. Kako bi osigurale usklađenost s navedenim propisima, društva trebaju posjedovati sveobuhvatan program i plan usklađenosti koji uključuje i različite interne akte.

Interni akti su skup pravila i propisa kojima se definiraju procesi, radnje i ponašanje djelatnika unutar društva. Oni uključuju strategije, metodologije, pravilnike, politike, procedure, upute te druge slične interne akte koje za cilj imaju definiranje postupaka i procesa. Interni akti su važan dio programa usklađenosti svakog društva jer pružaju smjernice djelatnicima o tome kakao se ponašati i koje procese provoditi u različitim situacijama u kojima se nađu tijekom svakodnevnog obavljanja poslova te osiguravaju da društva posluje na zakoni i etičan način.

Jedan o glavnih benifita internih akata očituje se u tome što pomaže u sprječavanju i otkrivanju kršenja internih procesa, zakona, podzakona i ostalih podzakonskih akata. Interni akti jasno definiraju očekivano ponašanje djelatnika i pružaju okvir za identificiranje i rješavanje potencijalnih rizika usklađenosti. Na primjer, kodeks ponašanja koji zabranjuje primanje darova od dobavljača može pomoći u sprječavanju mita i korupcije unutar društva. Slično tome, politika zaštite osobnih podataka koja zahtijeva da zaposlenici štite i vode brigu o tome koje osobne podatke prikupljaju i za koju svrhu, može pomoći u sprječavanju povreda osobnih podataka i nastanka rizika od velikih novčanih kazni, kao i gubitka ugleda društva.

Interni akti također pomažu u promicanju kulture usklađenosti unutar društva. Pružanjem jasnih smjernica o etičkom ponašanju i dosljednom provođenju tih pravila, društva mogu pokazati svoju predanost usklađenosti i stvoriti kulturu u kojoj zaposlenici razumiju važnost usklađenosti. To, pak, može pomoći u sprječavanju kršenja zakonskih odredbi, procesa i smanjiti rizik od pravne i reputacijske štete.

Još jedna važnost od internih akata ogleda se u tome što mogu pomoći u pokazivanju predanosti društva za usklađenosti prema vanjskim dionicima, uključujući kupce, investitore i regulatorna tijela. Imajući sveobuhvatan program usklađenosti poslovanja koji uključuje interne akte, društva dokazuju da shvaćaju ozbiljnost poštivanja zakona i ostalih pozitivnih propisa i predane su radu u skladu i istima.

U zaključku, interni akti su neophodan dio programa usklađenosti poslovanja svakog društva. Pružaju smjernice zaposlenicima o tome kako se ponašati u različitim situacijama, pomažu u sprječavanju i otkrivanju kršenja zakona i propisa, promiču kulturu usklađenosti i pokazuju predanost tvrtke za usklađenost vanjskim dionicima. Društva koje ulažu u interne akte i njihovo redovno odražavanje vrlo je  vjerojatno da će izbjeći pravne i reputacijske štete te održati povjerenje svojih kupaca, investitora i regulatornih tijela.

Autor: Ivan Gazić